Charakterystyka nowoczesnych systemów dostępu

Systemy kontroli dostępu są stosowane w większości obiektów biurowych, urzędach czy budynkach użyteczności publicznej. Ich zastosowanie pozwala administratorowi budynku na przydzielanie poszczególnym osobom dostępu do konkretnych pomieszczeń w obrębie budynku, a przy okazji na monitorowanie tego, kto w danym momencie znajdował się w szczególnie chronionych miejscach. Zainstalowanie systemów kontroli dostępu umożliwia jednocześnie zamknięcie określonych pomieszczeń, dla osób, które nie powinny mieć do nich wstępu. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej opiszemy na czym polega działanie nowoczesnych systemów kontroli dostępu, jakie są w nich zastosowane zabezpieczenia oraz w jaki sposób przydziela się prawo wstępu nowym użytkownikom.

Możliwość precyzyjnego określenia stref dostępu dla użytkownika

Głównym celem zastosowania systemów kontroli dostępu jest precyzyjne określenie stref dostępów dla wszystkich użytkowników biura czy innej przestrzeni w obrębie danego budynku. Co bardzo istotne, podczas ustalania indywidualnych stref dostępu nie jesteśmy niczym ograniczeni, i umożliwienie jednej osobie dostępu do jednego pomieszczenia nie sprawia, że musimy mu jednocześnie dać dostęp także do innego miejsca. W nowoczesnych systemach kontroli dostępu nie istnieje coś takiego, jak stopniowanie znaczenia danych pomieszczeń, tylko każde z nich jest traktowane jak tak samo ważny element.

Stopnie zabezpieczenia danych pomieszczeń

Co równie ważne, użytkownik, który ma dostęp do np. ośmiu lub dziesięciu różnych pomieszczeń, nie musi mieć tyle samo kluczy. Prawo wstępu do określonych miejsc w obrębie budynku można uzyskać na różne sposoby, które są jednoznaczne ze stopniem zabezpieczenia danego obiektu czy danych pomieszczeń. Rozróżnia się 3 stopnie zabezpieczenia obiektów w systemach kontroli dostępu:

  • Standardowy stopień zabezpieczenia – W takich systemach możliwość wejścia do poszczególnych pomieszczeń mają osoby, które znają ustalony szyfr numeryczny lub alfanumeryczny. Dostęp do chronionego pomieszczenia jest możliwy po wpisaniu ustalonego kodu. Wadą takiego stopnia zabezpieczenia jest to, ze szyfr zawsze może trafić w niepowołane ręce, i wtedy dostęp do danego miejsca będzie miało znacznie więcej osób niż zakładamy.
  • Średni stopień zabezpieczenia – W takich systemach prawo dostępu mają osoby, które posiadają umożliwiająca im wejście kartę magnetyczną lub kartę czipową. Drzwi do pomieszczenia otwierają się po przybliżeniu karty lub breloka do czytnika. Wadą takiego systemu jest to, że jeżeli jakaś karta zostanie zgubiona, najprawdopodobniej będzie trzeba przekodować wszystkie inne karty, żeby osoba, która ją znajdzie nie mogła się dostać do środka.
  • Wysoki stopień zabezpieczenia— Najbezpieczniejsze, ale i oczywiście najdroższe, są zabezpieczenia, w których prawo wstępu do określonych pomieszczeń jest przyznawane poprzez zastosowanie czytników biometrycznych w postaci skanerów. W zależności od wybranego rodzaju systemu, skanery mogą czytać linie papilarne lub skanować obraz siatkówki lub tęczówki oka, a następnie porównują je z danymi znajdującymi się w bazie.

Dodaj komentarz